Wprowadzone 17 listopada zastrzeganie numeru PESEL otwiera nowe możliwości ochrony dla obywateli Polski, umożliwiając im “zamrożenie” tego ważnego identyfikatora osobistego. Inicjatywa ta ma na celu skuteczne zapobieganie nieautoryzowanemu wykorzystaniu danych osobowych, zwłaszcza w kontekście transakcji finansowych.

Przykładowo, próba zaciągnięcia pożyczki lub kredytu przy użyciu zastrzeżonego numeru PESEL skutkuje blokadą w systemie podczas weryfikacji danych przez instytucję finansową. W efekcie transakcja zostaje zatrzymana, a potencjalny oszust zostaje jednoznacznie zidentyfikowany. W dzisiejszych czasach, kiedy oszustwa są powszechne, korzystanie z tej funkcji staje się szczególnie istotne. Warto zabezpieczyć numer PESEL bo według rankingów to najbardziej wrażliwa z naszych danych osobowych.

Oprócz bezpośredniej ochrony, zastrzeżenie numeru PESEL przyczynia się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa danych osobowych. Warto podkreślić, że wprowadzenie tej usługi nie wpływa na codzienne sprawy urzędowe, takie jak rejestracja u lekarza czy realizacja recepty.

Rejestr zastrzeżeń PESEL – jak działa?

Zastrzeżenie numeru PESEL jest rejestrowane w specjalnej bazie danych, zawierającej kluczowe informacje, takie jak czas zastrzeżenia, cofnięcia zastrzeżenia i odpowiedzialny za te działania podmiot. Ta baza jest systematycznie aktualizowana, umożliwiając jednocześnie śledzenie historii zleceń użytkownika.

Jak zastrzec swój numer PESEL?

Proces zastrzegania numeru PESEL jest prosty i dostępny online poprzez usługę mObywatel, a także w urzędach gmin. Możliwe jest również, że w przyszłości ta opcja będzie dostępna w placówkach Poczty Polskiej oraz bankach. Aby skorzystać z tej usługi online, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub danych do logowania w bankowości elektronicznej.

Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Zaloguj się na stronie mObywatel.gov.pl.
  2. Wybierz opcję “Zastrzeż PESEL” lub “Cofnij zastrzeżenie”.

Warto dodać, że wszyscy pełnoletni obywatele, w tym również cudzoziemcy zarejestrowani w Polsce, mogą skorzystać z tej usługi. Proces zastrzegania numeru PESEL jest całkowicie bezpłatny i realizowany niemal natychmiastowo. Codziennie należy pamiętać o tym by dbać o swoje dane, zwłaszcza te wrażliwe.

Wprowadzenie usługi zastrzeżenia numeru PESEL stanowi odpowiedź na rosnące wyzwania związane z ochroną danych osobowych. Jako narzędzie skierowane przeciwko wyłudzeniom i kradzieżom tożsamości, pełni ono kluczową rolę w podnoszeniu bezpieczeństwa obywateli. Dodatkowo, w kontekście rosnącej liczby wycieków danych, warto również śledzić rankingi takich incydentów, aby lepiej chronić swoje informacje osobiste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *